Toruńska Akademia Floretu Sp. z o.o. non profit  realizuje projekt  dofinansowany z Funduszy Europejskich "Klub Młodzieżowy na Majdanach".
Celem projektu jest poprawa sytuacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Projekt dofinansowany z UE w wysokości 50 000 zł.